Přejít k obsahu


Software background of the 'Mechatronics-based rehabilitation at home' concept

Citace:
SOBOTA, J., SEVERA, O., KOCÁNEK, M., ČECH, M., BALDA, P. Software background of the 'Mechatronics-based rehabilitation at home' concept. In Proceedings of th 18th International Conference on Process Control. Tatranská Lomnica: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. s. 262-267. ISBN: 978-80-227-3517-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Software background of the 'Mechatronics-based rehabilitation at home' concept
Rok vydání: 2011
Místo konání: Tatranská Lomnica
Název zdroje: Slovak University of Technology in Bratislava
Autoři: Ing. Jaroslav Sobota PhD. , Ing. Ondřej Severa , Ing. Miroslav Kocánek , Ing. Martin Čech Ph.D. , Ing. Pavel Balda Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek představuje koncept domácí rehabilitace za pomoci mechatronických pomůcek. Cílem je přenést co nejvíce rehabilitační péče ze zdravotnických zařízení k pacientovi domů při zachování kvality a účinnosti rehabilitační péče jakou známe dnes. Tento koncept přirozeně využívá technologické inovace, zejména komunikační technologie a řídicí systémy.. Jedině tak je možné, aby pacient prováděl cvičení samostatně doma a ošetřující lékař či fyzioterapeut měl dostatečný přehled o průběhu rehabilitace a v případě potřeby ji mohl dle potřeby řídit. Jsou představeny softwarové nástroje, které řeší nastíněné požadavky.
Abstrakt EN: In this paper the concept of 'Mechatronics-based Rehabilitation at Home' is presented. The idea is to transfer as much rehabilitation care as possible from hospitals and rehabilitation centres to patients' homes while keeping the effectiveness and quality of rehabilitation process as we know it today. Such concept naturally heavily relies on technological innovation, especially on control systems and communication technologies. Only then is it possible that the patients perform the rehabilitation exercises remotely and autonomously and the rehabilitation specialists and physiotherapists still have enough information about the progress in the patient to adjust or change the treatment as necessary. Software tools addressing the challenging requirements are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička