Přejít k obsahu


Control of Single-Phase AC/DC Converter with Compensation of Low-Frequency Disturbances

Citace:
BLAHNÍK, V., ŽÁK, J., PEROUTKA, Z. Control of Single-Phase AC/DC Converter with Compensation of Low-Frequency Disturbances. In 2011 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 51-54. ISBN: 978-80-7043-987-6 , ISSN: 1803-7232
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Control of Single-Phase AC/DC Converter with Compensation of Low-Frequency Disturbances
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník , Ing. Jan Žák , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek představuje moderní řízení jednofázového trakčního pulzního usměrňovače s přímým řízením trolejového proudu a aktivním potlačením nízkofrekvenčního rušení na střídavé straně měniče. Navržená řídící struktura kombinuje řízení pomocí PR regulátoru s dopředným modelem a s blokem pro kompenzaci nízkofrekvenčního rušení založeném na rezonančních regulátorech.
Abstrakt EN: This paper introduces the advanced control of traction single-phase voltage-source active rectifier with direct control of trolley-wire current and active damping of low-frequency disturbances at the converter ac side. The proposed control strategy combines PR controller with feed-forward model and low-frequency harmonic compensator based on resonant controllers.
Klíčová slova

Zpět

Patička