Přejít k obsahu


Sestra jako manažerka péče o nevyléčitelně nemocné

Citace:
JANDÍKOVÁ, Z., RATISLAVOVÁ, K. Sestra jako manažerka péče o nevyléčitelně nemocné. Florence, 2011, roč. 7, č. 9, s. 17-18. ISSN: 1801-464X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Nurse as a manager of care of incurably ill patients
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Zuzana Jandíková DiS. , Mgr. Kateřina Ratislavová
Abstrakt CZ: Case management je jedním z nástrojů řízené péče ve zdravotnictví, který se neustále snaží najít efektivnější způsoby poskytování péče klinicky náročným pacientům. Jedná se o proces, jehož krátkodobým cílem je předvídat změny v potřebách pacienta a dlouhodobým cílem je zajistit kontinuitu kvalitní péče, snížit počet relapsů a hospitalizací. V rámci plánované ošetřovatelské péče a ošetřovatelského procesu formou case managementu je vhodné využít systémový Trajectory model, jež je právě tím, který umožní individuální, kontinuální vedení pacienta.
Abstrakt EN: Case management is one of the tools of a managed care in health service, which constantly tries to find more effective ways of health care delivery for clinically challenging patients. It is a process whose short-term aim is to predict changes in patient´s needs. A long-term objective is to ensure continuity of quality care, reduce the number of relapses and hospitalizations. The system by Corbin and Strauss Trajectory Model is appropriate to use within planned nursing care and nursing process in the form of case management. This model can enable individual, continual patient´s leadership.
Klíčová slova

Zpět

Patička