Přejít k obsahu


Velká Británie a cesta k Rýnskému garančnímu paktu

Citace:
NOVOTNÝ, L. Velká Británie a cesta k Rýnskému garančnímu paktu. Dvacáté století. The Twentieth Century, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 71-87. ISSN: 1803-750X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Great Britain and the Road to the Rhineland Pact
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Autoři: PhDr. Lukáš Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se na základě analýzy nevydaných pramenů britské provenience zabývá přístupem Velké Británie k problému kolektivní bezpečnosti v období od března do června 1925.
Abstrakt EN: The study is primarily based on the analysis of unpublished British sources and deals with the analysis of the attitude of Great Britain towards the problem of the collective security during March-June 1925.
Klíčová slova

Zpět

Patička