Přejít k obsahu


Analytical Solution Of The Drive Vibration With Time Varying Parameters

Citace:
DUPAL, J., ZAJÍČEK, M. Analytical Solution Of The Drive Vibration With Time Varying Parameters. Washington, 2011.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analytical Solution Of The Drive Vibration With Time Varying Parameters
Rok vydání: 2011
Místo konání: Washington
Autoři: Prof. Dr. Ing. Jan Dupal , Ing. Martin Zajíček Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek uvádí metodu analytického řešení periodického kmitání mechanických systémů s n stupni volnosti zejména pohonů s časově proměnnými parametry (např. tuhostmi). Model je popsán pomocí Fredholmovy maticové integrální rovnice s degenerovaným jádrem a pro řešení je použita periodická Greenova funkce. Aplikace může být ukázána např. na Cardanově mechanismu a ozubených převodech s časově proměnnou tuhostí zubů. Správnost výsledků je ověřena pomocí Rungovy-Kuttovy integrační metody.
Abstrakt EN: The paper deals with an approach to the analytical solution of the periodical vibration of mechanical systems with n DOF esspecially drives containing periodically varying parameters (e.g. stiffnesses). The model is described by means of the Fredholm's matrix integral equation with degenerated kernel and a periodical Green's function is used for the solution. The application can be shown e.g. on the Cardan's mechanism and gear transmission having the time varying tooth stiffnesses. The result correctness is validated by means Runge-Kutta integration method.
Klíčová slova

Zpět

Patička