Přejít k obsahu


Zajišťovací instituty městského práva ve světle Koldínova zákoníku

Citace:
KNOLL, V., VYKUSOVÁ, B. Zajišťovací instituty městského práva ve světle Koldínova zákoníku. In Soukromé právo v proměnách věků: Sborník příspěvků z Letní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 34-52. ISBN: 978-80-210-5557-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Securities under Municipal Laws in the light of Koldín Code
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D. , Mgr. RNDr. Barbara Vykusová
Abstrakt CZ: Příspěvek podává stručný vývoj zajištění závazků v českém městském právu v období středověku a raného novověku. Je zde pojednáno o základních dobových zajišťovacích institutech, jako je správa (disbrigatio), ručení osobní svobodou, ručení ctí a vírou, rukojemství, zástava a smluvní pokuta.
Abstrakt EN: The Article provides a brief overview of development of securities in the Czech Municipal Law in the Middle Ages and Early Modern Period. It contains description of basic securities of the time such as disbrigatio, pledge by personal freedom, pledge by honour and faith, bail and contractual penalty.
Klíčová slova

Zpět

Patička