Přejít k obsahu


Feriancová, Alena, (Ne)nájdená bezpečnosť. Československo, Německo a úpravy medzinárodného systému v Európe 1922-1926

Citace:
NOVOTNÝ, L. Feriancová, Alena, (Ne)nájdená bezpečnosť. Československo, Německo a úpravy medzinárodného systému v Európe 1922-1926. Dvacáté století. Twentieth Century, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 208-209. ISSN: 1803-750X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Hopeful Security. Czechoslovakia, Germany and International System Adjustments in Europe between 1922 and 1926
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Autoři: PhDr. Lukáš Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: Monografie zkoumá nové bezpečnostní aspekty po skončení první světové války. Sleduje tuto problematiku především z pohledu dvou protagonistů - Československa a Německa.
Abstrakt EN: The monography deals with the new security aspects after the World War I. It analyses the problems primarily from the point of view of the two countries - the Czechoslovak Republic and Germany.
Klíčová slova

Zpět

Patička