Přejít k obsahu


A Prediction Market in Education and Market Liquidity

Citace:
GANGUR, M., MARTINČÍK, D. A Prediction Market in Education and Market Liquidity. In Recent Researches in Educational Technologies. Neuveden: WSEAS Press, 2011. s. 32-36. ISBN: 978-1-61804-021-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A Prediction Market in Education and Market Liquidity
Rok vydání: 2011
Místo konání: Neuveden
Název zdroje: WSEAS Press
Autoři: RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D. , JUDr. Ing. David Martinčík
Abstrakt CZ: V příspěvku je prezentováno použití prediktivního trhu. Tento trh jako FreeMarket (FM) funguje na Fakultě ekonomické od podzimu 2007 jako součást kurzů finančního inženýrství. Kvalita predikovaných odhadů závisí na množství účastníků trhu a jejich aktivitě. Příspěvek ukazuje některé metody, které podporují a zvyšují aktivitu studentů. V první řadě je to výsledek obchodování, který je ve formě získaných bodů přidán k celkovému bodovému zisku studenta a stává se součástí závěrečného hodnocení studentů. Ve skutečnosti jsou kredity (peníze), získané na trhu, převedeny v daném poměru na bodové hodnocení v příslušném kurzu. Dále je popsáno propojení mezi FM a LMS Moodle spolu s popisem automatického a periodického převodu kreditů. Dalším z motivačních nástrojů je inflace. Je ukázán výpočet inflace a její vliv na zvýšení objemu obchodů. Na závěr jsou ukázány některé charakteristiky trhu např. index trhu.
Abstrakt EN: In the paper the use of prediction market is presented. The FreeMarket (FM) runs in the Faculty of Economics since autumn 2007 as the part of the courses of financial engineering. The quality of prediction estimates depends on the amount of the market participants and their trade activity. The paper introduces some methods to increase activity of students. First of all the results of market trades are supplement to final students’ evaluation in these courses in the form of points that are added to total score of every student. In reality the FreeMarket credits (money), that student earns on the market, are transferred to points according to the declared rate. The interconnection between FM and LMS Moodle is described together with description of automatic and periodic transfer process. One of the next incentives is inflation. The way of inflation calculation is presented and its influence to the increased volume trades is explained. Finally the main characteristic i.e index of market is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička