Přejít k obsahu


The Use of XSLT for Table Data Tasks Generation

Citace:
GANGUR, M. The Use of XSLT for Table Data Tasks Generation. In Recent Research in Computer Science. Neuveden: WSEAS Press, 2011. s. 503-508. ISBN: 978-1-61804-019-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Use of XSLT for Table Data Tasks Generation
Rok vydání: 2011
Místo konání: Neuveden
Název zdroje: WSEAS Press
Autoři: RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek ukazuje princip automatického generování parametrizovaných úloh s tabulkovými daty. Mnoho problémů z oblasti matematicky je popsáno a poté i řešeno ve formě tabulkových dat. Příspěvek popisuje řešení od návrhu XML struktury tabulkových dat až k transformaci v XSL procesu. Jsou prezentovány šablony stylů pro transformaci tabulkových dat do Moodle XML formátu nebo LaTeX formátu a dále je ukázán konečný výsledek v podobě importu otázek do banky úloh v LMS Moodle. Závěrečný příklad úlohy s maticemi demonstruje použití pospaného principu.
Abstrakt EN: The paper introduces the principles of automatic generation of table data parameterized questions. Many problems for the domain of math/science are described and then solved in the form of table data. The paper describes solution from the proposal of table data XML structure to table transformation in XSL process. The style sheets for table data transformation to the Moodle XML format or to the LaTeX format are presented and final result of the question import to questions bank of LMS Moodle is shown. Finally the example of matrix tasks demonstrates the use of described principle.
Klíčová slova

Zpět

Patička