Přejít k obsahu


Rozvoj virtuální simulace v konstrukci mechanických lisů

Citace:
HLAVÁČ, J., CÍREK, M., ČECHURA, M., KUBEC, V. Rozvoj virtuální simulace v konstrukci mechanických lisů. In Technológia 2011. Bratislava: Strojnická fakulta STUv Bratislave, 2011. s. 499-504. ISBN: 978-80-227-3545-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The development of virtual simulation in design of mechanical presses
Rok vydání: 2011
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Strojnická fakulta STUv Bratislave
Autoři: Ing. Jan Hlaváč Ph.D. , Ing. Milan Círek Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Václav Kubec Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o rozvoji metod virtuální simulace používané v průběhu konstrukce stojanů mechanických lisů. V článku jsou popsány konkrétní, v minulosti provedené, případy virtuální simulace. Následuje ukázka současné virtuální simulace provedené na totožném mechanickém lise. Porovnání spočívá nejen v porovnání výsledků jednotlivých simulací, ale i jejich možností.
Abstrakt EN: An article discusses the development of virtual simulation methods used for the construction of mechanical presses frames. Article describes specific for virtual simulation made in the past. There is a sample of current virtual simulations performed on an identical mechanical press. Comparison consists not only of comparison of results of each simulation, but also of their potential.
Klíčová slova

Zpět

Patička