Přejít k obsahu


Privacy and Security Issues in Cerebrovascular Diseases Data Research

Citace:
VČELÁK, P., KLEČKOVÁ, J., ROHAN, V. Privacy and Security Issues in Cerebrovascular Diseases Data Research. International Journal for Information Security Research, 2011, roč. 1, č. 1, s. 27-34. ISSN: 2042-4639
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Privacy and Security Issues in Cerebrovascular Diseases Data Research
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Infonomics Society
Autoři: Ing. Petr Včelák , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková , Vladimír Rohan
Abstrakt CZ: Výzkum cévních mozkových příhod je založen na datech reálných pacientů ze spolupracujících klinických center. Cílem výzkumu je využít vazeb z heterogenních medicínských dat. Vazby mezi medicínskými daty umožňují vytěžit z dat více informací při studiu závislostí a kritických hodnot parametrů ve velkém množství obrazových vyšetření společně s klinickými a terapeutickými daty. Existuje řada komplikací a bezpečnostních problémů při provádění výzkumu s medicínskými daty. Všechny osobní údaje musí být odstraněny kvůli ochraně soukromí. Výzkumný tým nemusí znát identitu pacientů kvůli výzkumu. Uchváváme pouze omezené množství informací a ty jsou přístupny pouze lékařům pacientů. Takové informace jsou vhodné pro tvorbu analýz a statických výsledků, které mohou být již i veřejně přístupné.
Abstrakt EN: The cerebrovascular diseases research are based on real patient's data received from a collaborating centre. The goal of research is to take advantage of heterogeneous medical data relationships. Medical data relationships leads to get more data mining facilities in studying of dependencies and crucial values of parameters in a huge volume of real imaging examinations with clinical and therapeutic data. There are lot of difficulties and security issues when providing research on medical data. All real patient's identifiers must be removed for privacy reasons. A research team does not necessity know the patient identity information. We keep limited characteristics only and can be accessible to patient's medical doctors. These characteristics are useful to provide us analysis and statistics results. The aggregated results are publicly available.
Klíčová slova

Zpět

Patička