Přejít k obsahu


Srovnání mechanických a hydraulických lisů s ohledem na energetickou náročnost

Citace:
CÍREK, M., ČECHURA, M. Srovnání mechanických a hydraulických lisů s ohledem na energetickou náročnost. In Technológia 2011. Bratislava: Strojnická fakulta STUv Bratislave, 2011. s. 476-482. ISBN: 978-80-227-3545-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of mechanical and hydraulic presses with regard to energy consumption
Rok vydání: 2011
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Strojnická fakulta STUv Bratislave
Autoři: Ing. Milan Círek Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá rozborem a srovnáním mechanických a hydraulických lisů s cílem ukázat hlavní vlivy na spotřebu energií. Spotřeby energií jsou u tvářecích strojů, tak jako u každého výrobního stroje, ovlivněny jejich konstrukcí, technologickým použitím a provozním nastavení. Vhodnou kombinací těchto parametrů lze dosáhnout snížení energetických ztrát a tím i zlepšení účinnosti strojů při procesu tváření.
Abstrakt EN: An article deals with an analysis and comparison of the mechanical and hydraulic presses with regards to influence their energy consumption. Similarly to all production machines the energy consumption of forming machines is affected by machines? design, type of technology use and operating adjustment. Suitable combination of these parameters can help us to decrease energy losses thereby to improve the efficiency of forming processes.
Klíčová slova

Zpět

Patička