Přejít k obsahu


Zvyšování konkurenceschopnosti tvářecího stroje

Citace:
CHVAL, Z., ČECHURA, M., STANĚK, J. Zvyšování konkurenceschopnosti tvářecího stroje. In Technológia 2011. Bratislava: Strojnická fakulta STUv Bratislave, 2011. s. 505-510. ISBN: 978-80-227-3545-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Increasing the competitiveness of the forming machine
Rok vydání: 2011
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Strojnická fakulta STUv Bratislave
Autoři: Ing. Zdeněk Chval , Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Doc. Ing. Jiří Staněk CSc.
Abstrakt CZ: V současné době je kladen velký důraz na kvalitu výrobku, což přináší zvýšené nároky na konstrukci tvářecího stroje. Požadovaná vysoká jakost pak předpokládá dlouholetou spolehlivost či vysokou energetickou účinnost zařízení. Zároveň je ale upřednostňována nízká pořizovací cena stroje, která je dána zejména výrobní cenou, ovlivňovanou mnoha faktory, především samotnou konstrukcí stroje, její materiálovou náročností, použitou výrobní technologií a typem použitého materiálu. Článek se zabývá hodnocením vlivů ovlivňujících konstrukční konkurenceschopnost tvářecího stroje a na konkrétních příkladech uvádí přínosy v oblasti snižování materiálové náročnosti konstrukce.
Abstrakt EN: Currently, great emphasis is placed on product quality, which results in increased demands on the design of forming machines. Together with the high quality and long-term reliability of forming machines, high energy efficiency of equipment and low cost is also very important. The purchase cost is due mainly to production cost, which is affected by many factors, especially the machine design itself, the production technology and the materials used.
Klíčová slova

Zpět

Patička