Přejít k obsahu


Vliv uložení plunžrů pracovních válců hydraulického kovacího lisu při excentrickém zatížení

Citace:
KUBEC, V., ČECHURA, M., RÁŽ, K. Vliv uložení plunžrů pracovních válců hydraulického kovacího lisu při excentrickém zatížení. In Technológia 2011. Bratislava: Strojnická fakulta STUv Bratislave, 2011. s. 511-514. ISBN: 978-80-227-3545-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Effect of working cylinder plungers placing at hydraulic forging press with eccentric load
Rok vydání: 2011
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Strojnická fakulta STUv Bratislave
Autoři: Ing. Václav Kubec Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Karel Ráž
Abstrakt CZ: Článek pojednává o vlivu uložení plunžrů pracovních válců hydraulických kovacích lisů s excentrickým zatížením. Tento stav není v současnosti podrobně popsán. Předběžné výsledky ukazují, že vliv těchto problémů v hydraulickém lisu ení zanedbatelný. Snažili jsme se popsat tento problém pomocí virtuálních měření a FEM analýz.
Abstrakt EN: The paper deals with the effect of working cylinder plungers placing at hydraulic forging press with eccentric load. This problem was not described in detail up to now. Preliminary results show that solution of these problems in hydraulic press design is not insignificant. We tried to describe this problem using virtual measurement and FEM analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička