Přejít k obsahu


Analýza konstrukčních řešení sloupů velkých hydraulických lisů

Citace:
RÁŽ, K., ČECHURA, M., KUBEC, V. Analýza konstrukčních řešení sloupů velkých hydraulických lisů. In Technológia 2011. Bratislava: Strojnická fakulta STUv Bratislave, 2011. s. 519-524. ISBN: 978-80-227-3545-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Columns design of large hydraulic free forging presses
Rok vydání: 2011
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Strojnická fakulta STUv Bratislave
Autoři: Ing. Karel Ráž , Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Václav Kubec Ph.D.
Abstrakt CZ: V Centru pro výzkum CVTS se zabýváme konstrukcí velkých hydraulických lisů pro volné kování. Tato práce se zabývá sloupy, jejich konstrukcí a vlivu na napětí a deformace jednotlivých částí. Jsou uvažovány jak nepředepnuté, tak i předepnuté sloupy.
Abstrakt EN: In the CVTS research centre we deal with design of large hydraulic free forging presses. This paper deals with the columns design effect on stress and deformation of individual parts. There were considered preloaded and non-preloaded columns.
Klíčová slova

Zpět

Patička