Přejít k obsahu


Některé aspekty pojmu Já ve filosofii mysli a v kognitivní vědě: primitivní Já a konceptuální Já

Citace:
POLÁK, M. Některé aspekty pojmu Já ve filosofii mysli a v kognitivní vědě: primitivní Já a konceptuální Já. Praha, Akademické konferenční centrum u Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i., 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On some Aspects of the Concept of Self in Philosophy of Mind and Congitive Science: Primitive Self and Conceptual Self
Rok vydání: 2010
Autoři: Mgr. Michal Polák Ph.D.
Abstrakt CZ: Přednáška reflektuje současné chápání pojmu Já a bere přitom v úvahu jak některé filosofické přístupy, tak i přihlíží poznatkům kognitivní vědy, aby ukázal, že Já lze naturalizovat. V závěru navrhuje dvě úrovně Já: primitivní já a konceptuální Já. Toto rozlišení se zde chápe jako báze pro studium Já jako přírodního jevu.
Abstrakt EN: This Lecture reflects our current understanding of the Self, and takes into account some philosophical approaches, as well as some knowledge of modern cognitive science to show how the Self as natural phenomenon can be understood. In its conclusion two conceptual levels of the Self are designed: primitive Self and conceptual Self. These terms are intended to be the basis for the study of the Self as natural phenomenon.
Klíčová slova

Zpět

Patička