Přejít k obsahu


Co ví Marie o barvách?

Citace:
POLÁK, M. Co ví Marie o barvách?. Hradec Králové, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: What Mary knows about colours?
Rok vydání: 2009
Autoři: Mgr. Michal Polák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tématem stati je argumentace Franka Jacksona k povaze subjektivní zkušenosti při vnímání barev. Jackson se na problematiku prožívání barev dívá z pohledu filosofa mysli. Přestože je jeho argument teoretický a postrádá jednoznačnou empirickou oporu, působí přesvědčivým dojmem. V kritické reakci na Jacksonův argument se objevily návrhy, jak se vypořádat s povahou subjektivní zkušenosti. Nejvýznamnější z těchto návrhů jsou zde prezentovány, včetně poslední Jacksonovy revize.
Abstrakt EN: The subject of this paper is Frank Jackson´s argumentation concerning the subjective experience of colors. Jackson approaches this issue as a philosopher of mind. Although his argument is theoretical and lacks definite empirical support, it sounds convincingly. Some critical reactions to the argument attempt to show how to deal with the nature of subjective experience. The most important of them are presented in this paper, including Jackson´s last revision.
Klíčová slova

Zpět

Patička