Přejít k obsahu


Davidsonův anomální monismus

Citace:
POLÁK, M. Davidsonův anomální monismus. Plzeň, 2008.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Davidson´s anomalous monism
Rok vydání: 2008
Autoři: Mgr. Michal Polák Ph.D.
Abstrakt CZ: Stať pojednává o koncepci anomálního monismu u Donalda Davidsona. Davidson se pokouší nalézt rovnováhu mezi nutností připsat mentálnímu solidní pozici a zároveň nedopustit nějakou formu substancionalismu. Studie diskutuje klíčové body této koncepce a referuje k určitým kritickým aspektům, které se jeví jako kontroverzní.
Abstrakt EN: The article deals with the conception of anomalous monism as presen- ted by Donald Davidson. Davidson tries to find an equilibrium between necessity to ascribe a solid position to the mental and necessity not to attribute a substantial dimension to the mental. The author discusses key points of this conception and refers to some critical aspects that seem to be controversial.
Klíčová slova

Zpět

Patička