Přejít k obsahu


Příklad využití nekonvečních materiálů v konstrukci klikových lisů

Citace:
CHVAL, Z., STANĚK, J., HLAVÁČ, J., KRÁLÍK, J. Příklad využití nekonvečních materiálů v konstrukci klikových lisů. Kovárenství, 2010, roč. Neuveden, č. 38, s. 121-124. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Example of using unconventional materials in the construction of crank presses
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Svaz kováren ČR o.s.
Autoři: Ing. Zdeněk Chval , Doc. Ing. Jiří Staněk CSc. , Ing. Jan Hlaváč Ph.D. , Ing. Jiří Králík
Abstrakt CZ: Článek pojednává o možnostech využití nekonvenních materiál v konstrukci klikového lisu. Po podrobném rozboru, kde jsou popsány hlavní díly vetn jejich zatížení, následuje vytipování vhodných nekonvenních materiál. Je prezentována náhrada materiálu na píkladu sloup klikového lisu.
Abstrakt EN: The article discusses the possibilities of using unconventional materials in the construction of a crank press. After detailed analysis, which describes the main components, including the load, followed by selection of suitable unconventional materials. Alternative materials are presented on the example of the column of crank press.
Klíčová slova

Zpět

Patička