Přejít k obsahu


Stojany velkých kovacích klikových lisů

Citace:
HLAVÁČ, J., ČECHURA, M. Stojany velkých kovacích klikových lisů. Kovárenství, 2010, roč. 2010, č. 38, s. 113-116. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The frames of large mechanical forging presses
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Svaz kováren ČR o.s.
Autoři: Ing. Jan Hlaváč Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o možnostech konstrukce stojanu velikého kovacího klikového lisu. Klikové kovací lisy jsou mezi mechanickými lisy specifické relativně vysokými silami a současně malými pracovními prostory, také užitečný zdvih je poměrně malý. U velkých strojů existuje hranice, kdy se stojany přestávají vyrábět jako monolitické (odlitky nebo svařence) a začínají se používat stojany dělené (skládané z více dílů). Řešený stojan se pohybuje právě na této hranici, proto u něj byly zváženy všechny možnosti.
Abstrakt EN: This article deals with design of frames of large mechanical (crank mechanism) forging presses. Relatively high forging forces are typical for crank forging presses in brand of mechanical presses. Next typical properties are relatively small workplace and effective stroke. There is an unsafe boundary between frames which are made form one piece (monolithic) and those made as an assembly from more than one piece. Solved press frame lays on this boundary, therefore all options are considered.
Klíčová slova

Zpět

Patička