Přejít k obsahu


Kontrola beranu lisu LZK 5000

Citace:
ČECHURA, M., HLAVÁČ, J. Kontrola beranu lisu LZK 5000. Plzeň : 2011. 16 stran s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Check of LZK 5000 press? ram
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Autoři: Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Jan Hlaváč Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce se zabývá pevnostní a deformační kontrolou beranu lisu zatíženého jmenovitou silou při maximální excentricitě. V práci jsou porovnány dvě varianty beranu.
Abstrakt EN: This thesis deals with strength and deformation analysis of press? ram loaded with nominal load with maximal eccentricity. There are described two variants of ram.
Klíčová slova

Zpět

Patička