Přejít k obsahu


Selected Subsystems in PilsenCUBE Satellite

Citace:
LINHART, R., FIALA, P., VOBORNÍK, A. Selected Subsystems in PilsenCUBE Satellite. Univerzita Würzburg, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Selected Subsystems in PilsenCUBE Satellite
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Richard Linhart , Ing. Pavel Fiala , Ing. Aleš Voborník Ph.D.
Abstrakt CZ: Prezentovány byly technické aspekty vybraných subsystémů satelitu PilsenCUBE. V první části byl představen speciální druh VKV přijímače, který může být použit pro určení polohy satelitu nad povrchem Země z přijímaných signálů VKV rozhlasových stanic. V dalších částech byl představen univerzální radiový maják pro pásmo 435 MHz a palubní mikropočítačový systém satelitu.
Abstrakt EN: Technical aspects of selected subsystems of PilsenCUBE satellite was discussed. The first section was involved in a special kind of VHF FM receiver which could be used to estimate satellite position above Earth surface by reception of VHF broadcast signals. In next sections, a multistandard radio beacon for 435 MHz and an on-board embedded microcontroller system was presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička