Přejít k obsahu


Hybridní skříň kolejového vozidla, dynamické zkoušky funkčního vzorku

Citace:
HELLER, P., CHVOJAN, J. Hybridní skříň kolejového vozidla, dynamické zkoušky funkčního vzorku. In Zborník přednášok. Žilina, Slovenská republika: Vedecko-technickká spoločnosť pri Žilinskej univerzite v Žilině, 2011. s. 23-30. ISBN: 978-80-89276-31-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Hybrid car body of the rolling stock, dynamic test of the functional sample
Rok vydání: 2011
Místo konání: Žilina, Slovenská republika
Název zdroje: Vedecko-technickká spoločnosť pri Žilinskej univerzite v Žilině
Autoři: Doc. Ing. Petr Heller CSc. , Ing. Jan Chvojan
Abstrakt CZ: Únavová zkouška funkčního vzorku hybridní skříně kolejového vozidla prokázala příznivé vlastnosti skříně i kritického spoje hybridní bočnice s podélníkem.
Abstrakt EN: Fatigue test of the functional specimen of the hybrid car body of the railway stock showed the beneficial properties of the both car body and critical connections between the side beam and hybrid sidewall.
Klíčová slova

Zpět

Patička