Přejít k obsahu


Příklad uložení mechanického lisu

Citace:
HLAVÁČ, J., CÍREK, M., ČECHURA, M. Příklad uložení mechanického lisu. Kovárenství, 2011, roč. Neuveden, č. 41, s. 78-81. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: An example of mechanical press foundation
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Svaz kováren ČR
Autoři: Ing. Jan Hlaváč Ph.D. , Ing. Milan Círek Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc.
Abstrakt CZ: V Centru Výzkumu konstrukce Tvářecích Strojů (KKS-CVTS) společně se ŠMERAL Brno a.s. připravujeme konstrukci nového klikového kovacího lisu. Protože se jedná o nové konstrukční řešení stojanu s využitím celkového předepnutí, pro které nelze použít až doposud používaný způsob uložení k základu, bylo, mimo jiné, nutné navrhnout i nové způsoby ukotvení stojanu. Během návrhu nového uložení jsme vycházeli z poznatků o ukládání různých mechanických, ale i hydraulických lisů. Výsledkem vstupní analýzy je návrh několika možností uložení daného lisu tak, aby byla splněna podmínka pevnosti základu, ale i přístupností dělených matic, které se nacházejí pod spodní příčkou stojanu. Naznačené příklady uložení mechanického lisu, jsou obecně platné i pro ukládání jiných tvářecích strojů.
Abstrakt EN: In The Centre of research of the forming machine with cooperation with ŠMERAL Brno a.s. we deal with design of new forging press. The design of new fully prestressed press? frame can not use present fundaments setting. Therefore, a new fundament setting must be developed. As an inputs, knowledge of other mechanical (also some hydraulic) presses? fundaments had been used. Suggested examples of mechanical presses? foundations are applicable for other presses in general.
Klíčová slova

Zpět

Patička