Přejít k obsahu


Teorie zobrazování topografického povrchu do map podle J. G. Lehmanna a její aplikace při tvorbě topografických map.

Citace:
VICHROVÁ, M., ČADA, V. Teorie zobrazování topografického povrchu do map podle J. G. Lehmanna a její aplikace při tvorbě topografických map.. In Kartografia a geoinformatika vo svetle dneška. Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2011. s. 170-177. ISBN: 978-80-89060-19-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Lehmann´s theory for 2D representation of terrain shapes and its application by creating of topographical maps.
Rok vydání: 2011
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky
Autoři: Ing. Martina Vichrová Ph.D. , Doc. Ing. Václav Čada CSc.
Abstrakt CZ: Zakreslováním topografického povrchu do map a plánů se na konci 18. století zabýval saský matematik a topograf, Johann Georg Lehmann. Navrhl, definoval a popsal teorii, kterou buplikoval v letech 1799 a 1812. Pro zakreslení terénu do map a plánů zvolil černé šrafy (černé čárky) zakreslené na bílém podkladě. Cílem příspěvku je popsat matematické principy Lehmannovy teorie, teoretické znalosti a dovednosti topografů, mapovací práce v terénu, kancelářské práce a aplikaci Lehmannovy teorie pro zakreslování topografického povrchu do map a plánů na mapách druhého a třetího vojenského mapování.
Abstrakt EN: The Saxon topographer Johann Georg Lehmann has been already concerned the terrain representation in maps and plans since the end of 18th century. He defined, described and unified his theory subsequently published in 1799 and 1812. For 2D representation of terrain shapes he chose black hatches on the white background. The aim of this contribution is to describe mathematical principles of Lehmann´s theory, topographer´s theoretically knowledge and skills, surveying works in terrain, works at the office and application Lehmann´s theory for 2D representation of terrain shapes in the maps of Second and Third Military Survey.
Klíčová slova

Zpět

Patička