Přejít k obsahu


Ergonomie pracovišť

Citace:
ŠIMON, M., BUREŠ, M. Ergonomie pracovišť. 2011.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Workplace ergonomics
Rok vydání: 2011
Název zdroje: MILOS s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Marek Bureš Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato technologie obsahuje zmapování a zoptimalizování současného stavu při balení hotových výrobků. Na základě provedených hmotnostních a silových analýz a analýzy pracovního prostředí jsou identifikovány kritické činnosti, které přinášejí velké riziko s ohledem na vznik nemocí z povolání. Součástí technologie jsou také návrhy na snížení zjištěných přetížení.
Abstrakt EN: This technology map and optimize current state during packaging of finished products. On the basis of performed weight and force analyses and the analysis of work environment the critical activities which may bring tremendous risk in occupational diseases creation are identified. The solutions for lowering detected overloads are also a part of this technology.
Klíčová slova

Zpět

Patička