Přejít k obsahu


Design and optimization of production system layout and workplace ergonomics

Citace:
MILLER, A., BUREŠ, M., ŠIMON, M. Design and optimization of production system layout and workplace ergonomics. In Industrial Engineering of the Future - InvEnt 2011. Žilina: EDIS - Printing House of the University of Žilina, 2011. s. 76-79. ISBN: 978-80-554-0409-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design and optimization of production system layout and workplace ergonomics
Rok vydání: 2011
Místo konání: Žilina
Název zdroje: EDIS - Printing House of the University of Žilina
Autoři: Ing. Antonín Miller , Ing. Marek Bureš Ph.D. , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Na výrobní podniky v rámci EU je vytvářen velký konkurenční tlak. Podniky z rozvojových zemí těží z levné pracovní síly, a proto musí ostatní podniky čerpat z dlouholetých zkušeností a moderních technologií. Jednou z moderních technologií je využívání konceptu a softvarových nástrojů digitálního podniku. Obsahem tohoto příspěvku je proaktivní přístup při návrhu a optimalizaci prostorového uspořádání výrobního systému a ergonomie pracovišť. Obě problematiky jsou vzájemně provázany a musí být řešeny jako celek.
Abstrakt EN: On manufacturing companies within the EU is created a great competitive pressure. The enterprises in developing countries benefits from cheap labor, and others enterprises must draw on longterm experience and modern technologies. One type of modern technologies is the use of the concept and software tools of digital factory. The content of this paper is a proactive approach in creating and optimizing the layout of the production system and ergonomics analysis of individual workplaces. Both issues are mutually interconnected and they have to be deal with as a whole
Klíčová slova

Zpět

Patička