Přejít k obsahu


Účetnictví 1: aplikace principů a technik

Citace:
HINKE, J., BÁRKOVÁ, D. Účetnictví 1: aplikace principů a technik. 2. vyd. Praha : Grada publishing, a.s., 2011, 144 s. ISBN: 978-80-247-3953-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Accounting 1:Application of the principles and techniques
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Grada publishing, a.s.
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D.
Abstrakt CZ: Nové vydání knihy se zabývá vedením finančního účetnictví podnikatelů dle české právní úpravy, problematiku objasňuje zejména na příkladech a případových studiích. Cílem je napomoci porozumět systému vedení účetnictví od začátku do konce účetního období a pochopit účetní metody a postupy.
Abstrakt EN: The new edition of the book deals with the guidance of of financial accounting business in accordance with Czech legislation, in particular the issue of clarifying examples and case studies. The aim of the publication is to help understand the accounting system from the beginning to the end of the accounting period and understand the accounting methods and procedures.
Klíčová slova

Zpět

Patička