Přejít k obsahu


A local time step discontinuous Galerkin finite element method for the solution of Euler equations on unstructured meshes

Citace:
BUBLÍK, O., VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. A local time step discontinuous Galerkin finite element method for the solution of Euler equations on unstructured meshes. In 27th conference with international participation Computational Mechanics 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A local time step discontinuous Galerkin finite element method for the solution of Euler equations on unstructured meshes
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Ondřej Bublík , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Alena Jonášová
Abstrakt CZ: Práce se zabývá implementací metody lokálního času na nespojitou Galerkinovu metodu. Metoda je testována na geometrii nadzvukového náporového motoru.
Abstrakt EN: The contribution of this paper lies in the implementation of a second order local time step method for the explicit Runge-Kutta discontinuous Galerkin finite element method. The resulting method is tested for Euler equations on scramjet geometry.
Klíčová slova

Zpět

Patička