Přejít k obsahu


Lattice Boltzmann method for the numerical solution of the shallow water flows

Citace:
HEIDLER, V., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Lattice Boltzmann method for the numerical solution of the shallow water flows. In 27th conference with international participation Computational Mechanics 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Lattice Boltzmann method for the numerical solution of the shallow water flows
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Václav Heidler , Ing. Ondřej Bublík , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce se zabývá aplikací lattice Boltzmannovy metody pro numerické řešení nelineárního systému Saint-Venantových rovnic. Lattice Boltzmannova metoda představuje nový přístup k řešení tradičních rovnic mechaniky tekutin. V příspěvku je metoda testována na testovacích příkladech náhlého protržení vodní hráze a obtékání válce.
Abstrakt EN: The main objective of this work lies in the application of the lattice Boltzmann method for the numerical solution of the non-linear system of the equations for shallow water flows. The lattice Boltzmann method is a new and promising alternative to the traditional incompressible Navier–Stokes solvers. In our contribution the implementation of the LBM is presented for the test problem of the flow around a circular cylinder and for the simulation of free surface after dam-break.
Klíčová slova

Zpět

Patička