Přejít k obsahu


Organizace účetního systému ve vztahu k potřebám uživatelů

Citace:
ČERVENÝ, J. Organizace účetního systému ve vztahu k potřebám uživatelů. In Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-80-261-0051-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The organization of accounting system in relation to the needs of users
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Červený Ph.D.
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou řešeny a diskutovány základní podmínky a omezující faktory pro organizaci účetního systému podniku ve vztahu k uživatelům. Základním řešeným problémem je především interakce a protichůdnost požadavků dvou základních skupin uživatelů a to uživatelů interních a externích. Jejich požadavky slouží různým, mnohdy diametrálně odlišným účelům. Účetní systém podniku musí tedy splňovat nejen legislativní a regulační podmínky, ale zároveň poskytovat využitelná data pro podporu řízení a rozhodování.
Abstrakt EN: The paper deals with the basic conditions and constraints factors of the organization of accounting system in relation to business users. The basic solved problem is mainly interactions and contradictory of two groups of users´ basic requirements, meant internal and external users. Their requirements serve various and often diametrically different purposes. An accounting system of entity must therefore meet not only the legislative and regulatory conditions, but also provide usable data to management support and decision making.
Klíčová slova

Zpět

Patička