Přejít k obsahu


A profile of the czech retail sector and the share of german companies in it

Citace:
CIMLER, P. A profile of the czech retail sector and the share of german companies in it. In New trends of business management in theory and practice in crossborder comparison. Chemnitz: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Cotrolling m.b.H., 2011. s. 11-21. ISBN: 978-3-86367-007-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A profile of the czech retail sector and the share of german companies in it
Rok vydání: 2011
Místo konání: Chemnitz
Název zdroje: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Cotrolling m.b.H.
Autoři: Doc. Ing. Petr Cimler CSc.
Abstrakt CZ: Český maloobchod patří dnes k nejvyspělejším v evropském měřítku. Významný podíl na tom má vstup zahraničního kapitálu do českého obchodu, zejména pak působení německých skupin a jejich společností u nás. Prodejny těchto společností patří k nejpočetnějším, nejpreferovanějším i nejlépe hodnoceným z hlediska nákupních podmínek českého zákazníka v oblasti rychloobrátkového zboží (FMCG), podílejí se významně i na ovlivňování nákupního chování a představ českého zákazníka o moderním maloobchodě.
Abstrakt EN: The Czech retail sector nowadays ranks amongst the most advanced in Europe. This is to a large extent due to the arrival of foreign capital in Czech trade, particularly the presence of German groups and their companies in our country. These companies' stores are among the most numerous, most preferred, and also the most highly evaluated in terms of shopping conditions for Czech customers in the area of fast moving consumer goods (FMCG); they significantly influence shopping behavior and the Czech shopper's idea of a modern retail store.
Klíčová slova

Zpět

Patička