Přejít k obsahu


Recenzní posudek na publikaci: Valder, Stárová. Účetnictví I.

Citace:
HINKE, J. Recenzní posudek na publikaci: Valder, Stárová. Účetnictví I.. Praha : PEF, ČZU v Praze, 2011.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: PEF, ČZU v Praze
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace Účetnictví I. autorů Doc. Ing. Antonína Valdera, CSc. a Ing. Marty Stárové je plnohodnotným učebním textem a splňuje požadavky po formální i odborné stránce. Dílčí připomínky jsou návrhem ke zlepšení stávajícího textu.
Klíčová slova

Zpět

Patička