Přejít k obsahu


Odborný posudek k obhajobě disertační práce: Návrh na oceňování a způsob účtování lesních porostů v České republice dle přístupu Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS

Citace:
HINKE, J. Odborný posudek k obhajobě disertační práce: Návrh na oceňování a způsob účtování lesních porostů v České republice dle přístupu Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS. Praha : PEF, ČZU v Praze, 2011.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: PEF, ČZU v Praze
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D.
Abstrakt CZ: Posudek na disertační práci studentky Ing. heleny Čermákové se zabývá řešením účtování, oceňování a vykazování lesních porostů dle právní úpravy ČR a dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS.
Klíčová slova

Zpět

Patička