Přejít k obsahu


EVOLUTION TRENDS IN FINANCE ACCOUNTING IN THE EUROPEAN UNION

Citace:
HINKE, J. EVOLUTION TRENDS IN FINANCE ACCOUNTING IN THE EUROPEAN UNION. In New trends of business management in theory and practice in crossborder comparison. Chemnitz: Verlag der Gesellschaft fur Unternehmendsrechnung und Controlling m.b.H., 2011. s. 47-54. ISBN: 978-3-86367-007-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: EVOLUTION TRENDS IN FINANCE ACCOUNTING IN THE EUROPEAN UNION
Rok vydání: 2011
Místo konání: Chemnitz
Název zdroje: Verlag der Gesellschaft fur Unternehmendsrechnung und Controlling m.b.H.
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek si klade za cíl identifikovat rozsah a způsob vedení finančního účetnictví podnikatelů v České republice, analyzovat harmonizační tendence Evropské unie, které je Česká republika členem a na základě této analýzy predikovat vývoj vedení finančního účetnictví v budoucnosti. Závěrem bude pojednáno o evropské koncepci sjednocování finančního účetnictví. Obsah příspěvku má tedy vytvořit komplexní pohled na současný stav finančního účetnictví podnikatelů nejen České republiky samotné, ale má také přinést poznatky o tendencích sbližování účetních systémů v evropském měřítku.
Abstrakt EN: The purpose of this presentation is to identify the extent and manner of finance accounting by entrepreneurs in the Czech Republic, to analyse the harmonisation trends of the European Union, of which the Czech Republic is a member, and to use this analysis for a prediction of the development of finance accounting in the future. The presentation will conclude in a treatise on the European concept of harmonisation of finance accounting. Therefore, the presentation aims at providing at a comprehensive view of the current state of finance accounting by entrepreneurs not only in the Czech Republic per se; it also wishes to bring forth knowledge on the trends in the convergence of accounting systems on the European scale.
Klíčová slova

Zpět

Patička