Přejít k obsahu


Informovanost o poskytování domácí zdravotní péče v Plzeňském kraji

Citace:
LOUDOVÁ, S., HOROVÁ, J. Informovanost o poskytování domácí zdravotní péče v Plzeňském kraji. Diagnóza v ošetřovatelství, 2011, roč. 7, č. 6, s. 29-29. ISSN: 1801-1349
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: INFORMATION ON THE PROVISION OF HOME HEALTH CARE IN THE PILSEN REGION
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Soňa Loudová , Mgr. Jana Horová
Abstrakt CZ: Domácí zdravotní péče je v českém zdravotnictví více než 20 let. Ale nabízí se otázka, jaké je povědomost o této službě. Informovanost a zájem o domácí zdravotní péči je, ale nemocný často nemá úplné znalosti, jak přesně postupovat k získání přístupu domácí zdravotní péče.
Abstrakt EN: Home health care in the Czech health care more than 20 years. But it begs the question, what is the awareness of this service. Awareness and interest in home health care, but often the patient does not have full knowledge of exactly how to proceed to gain access to home health care.
Klíčová slova

Zpět

Patička