Přejít k obsahu


Prevence STD pohledem studentů

Citace:
HOROVÁ, J., LOUDOVÁ, S. Prevence STD pohledem studentů. Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Jana Horová , Mgr. Soňa Loudová
Abstrakt CZ: Posterová prezentace graficky znázorňuje výsledky šetření, které se týká znalostí o prevenci sexuálně přenosných chorob mezi studenty 3.ročníků studijních programů Ošetřovatelství a porodní asistence. Také mapuje zájem studentů o práci v oboru zabývajícím se péčí o pacienty trpícími některou ze sexuálně přenosných chorob. Zvolena byla metodika dotazníkového šetření, rozdáno bylo 50 dotazníků studentům posledních ročníků prezenčního studia, návratnost byla 100 %. Dotazy se týkaly preventivních opatření a projevů STD a také přínosu odborné praxe pro studenty na odděleních zdravotní péče zabývající se problematikou sexuálně přenosných chorob a jejich zájem o tento obor do budoucna.
Klíčová slova

Zpět

Patička