Přejít k obsahu


Spektroskopie štěpných fragmentů pomocí pixelových detektorů

Citace:
KRAUS, V., HOLÍK, M. Spektroskopie štěpných fragmentů pomocí pixelových detektorů. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 61-64. ISBN: 978-80-261-0015-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Fission fragments spectroscopy by using of pixel detectors
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Václav Kraus , Ing. Michael Holík
Abstrakt CZ: Článek informuje o měřící metodě stěpných fragmetů pomocí detektoru Timepix a datového rozhraní FITPix. Detektor Timepix je částicový pixelový detektor vyvinutý v CERNu. Cílem metody je zvýšit selektivitu měřícího systému a přesnou synchronizaci.
Abstrakt EN: The article gives a brief introduction to the measurement method of the fission fragments spectroscopy, detector Timepix and FITPix interface. The whole experiment is based on pixel particle detector Timepix which was developed in the CERN and FITPix interface. The tunable and extendable coincidence system was built for enhanced ion selectivity which enables precise synchronization of detectors.
Klíčová slova

Zpět

Patička