Přejít k obsahu


Koincidenční jednotka pro spektroskopii štěpných fragmentů pomocí detektoru Timepix a rozhraní FITPix

Citace:
KRAUS, V., HOLÍK, M., GEORGIEV, V. Koincidenční jednotka pro spektroskopii štěpných fragmentů pomocí detektoru Timepix a rozhraní FITPix. 2011.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Coincidence Unit for Fission Fragments Spectroscopy
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Václav Kraus , Ing. Michael Holík , Doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev
Abstrakt CZ: Koincideční jednotka slouží pro přesnou sychronizaci datových rozhraní FITPix, které jsou určeny k ovládání detektorů Timepix. Pomocí této jednotky jsou měřeny štěpné fragmenty těžkých jader.
Abstrakt EN: This Coincidence Unit is designed for precise timing of FITPix which drives Timepix. This unit is used for fission fragments measurement.
Klíčová slova

Zpět

Patička