Přejít k obsahu


Virtuální realita v automotive industry (2. část) - Přínosy digitalizace a VR ve Ford Motor Company

Citace:
GÖRNER, T., GRZNÁR, P. Virtuální realita v automotive industry (2. část) - Přínosy digitalizace a VR ve Ford Motor Company. AI magazine, 2011, roč. 4, č. 4/2011, s. 62-65. ISSN: 1337-7612
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Virtual realiti in the automotive industry (2nd part) - The benefits of digitization and VR in Ford Motor Company
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Tomáš Görner , Ing. Patrik Grznár PHD.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o změnách v rámci „myšlení“ designérů, konstruktérů, ale i ostatních pracovníků FORD Motor Company. Tyto změny se týkají digitalizace, která musí jít ruku v ruce s virtuální realitou, neboť je její neoddělitelnou součástí. Článek navazuje na první článek (ai magazine 2/2011, str. 96), který pojednával již o konkrétních aplikacích virtuální reality, hlavně pak virtuální testování ve FORD Motor Company. Virtuální realita se však dá aplikovat i v oblasti návrhu, kde opět šetří náklady a čas. Autoři článku se snaží přiblížit další aplikace virtuální reality, které jsou spojeny s digitalizací mnoha dříve obvykle prováděných činností a o efektech plynoucích z nasazení této technologie.
Abstrakt EN: The article discusses the changes in the "thinking" of designers, constructors, but also other workers Ford Motor Company. These changes relate to digitization, which must go hand in hand with virtual reality, it is its integral part. Article continues on the first article (and even magazine 2 / 2011, p. 96), who has dealt with specific applications of virtual reality, especially the virtual testing of Ford Motor Company. Virtual reality, however, can be applied in the design, which again saves cost and time. The authors try to respond to other virtual reality applications, which are associated with the digitization of many activities previously carried out and the usual effects resulting from the use of this technology.
Klíčová slova

Zpět

Patička