Přejít k obsahu


Vector Control of Primary Active Rectifiers in Traction Converter with Medium-Frequency Transformer

Citace:
BLAHNÍK, V., ŽÁK, J., PEROUTKA, Z. Vector Control of Primary Active Rectifiers in Traction Converter with Medium-Frequency Transformer. In EPE 2011 - The 14th European Conference on Power Electronics and Applications. New York: IEEE, 2011. s. 1-9. ISBN: 978-90-75815-15-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Vector Control of Primary Active Rectifiers in Traction Converter with Medium-Frequency Transformer
Rok vydání: 2011
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Ing. Jan Žák Ph.D. , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá trakčním měničem se středofrekvenčním transformátorem určeným pro novou generaci lokomotiv a příměstkých jednotek. Je zde představeno vektorové řízení pro primární pulzní usměrňovače. Navržené řízení bylo testováno pomocí simulace a experimentu na laboratorním prototypu vyvýjeného trakčního měniče.
Abstrakt EN: This paper deals with traction converter with medium-frequency transformer for new generation of ac catenary fed suburban units and locomotives. It introduces proposed vector control of primary cascaded voltage-source active rectifiers. Behaviour of designed control is analyzed by both simulations and experiments made on developed laboratory traction converter prototype.
Klíčová slova

Zpět

Patička