Přejít k obsahu


České právní dějiny na stránkách časopisu Právník v letech 1945–1989 s exkursem do let porevolučních

Citace:
KNOLL, V. České právní dějiny na stránkách časopisu Právník v letech 1945–1989 s exkursem do let porevolučních. In Právo a stát na stránkách Právníka. 150 let českého právnického časopisu. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2011, s. 387-414. ISBN: 978-80-87439-05-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Czech legal history of the magazine Právník in the years 1945-1989 with the post-revolutionary years to the excursion
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola popisuje a hodnotí články z oboru českých právních dějin, které byly publikovány na stránkách časopisu Právník po roce 1945.
Abstrakt EN: The chapter describes and evaluates the articles in the field of Czech legal history that were published in the magazine Právník since 1945.
Klíčová slova

Zpět

Patička