Přejít k obsahu


Obecné dějiny státu a práva

Citace:
BALÍK, S., BALÍK, S. Obecné dějiny státu a práva. In Právo a stát na stránkách Právníka. 150 let českého právnického časopisu. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2011, s. 415-428. ISBN: 978-80-87439-05-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: General History of State and Law
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Autoři: Prof. JUDr. Stanislav Balík CSc. , JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá a přehledem a zhodnocením příspěvků z oboru obecných dějin státu a práva, které byly publikovány na stránkách časopisu Právník.
Abstrakt EN: This chapter deals with a summary and evaluation of the contributions from the general field of history and state law, which were published in the magazine Právník.
Klíčová slova

Zpět

Patička