Přejít k obsahu


Das Privatrecht der böhmischen Länder im Mittelalter. Die Rezeption des Römischen Rechts in den böhmischen Ländern im Mittelalter

Citace:
DOSTALÍK, P. Das Privatrecht der böhmischen Länder im Mittelalter. Die Rezeption des Römischen Rechts in den böhmischen Ländern im Mittelalter. In Die Entwicklung des tschechischen Privatrechts. Brno : Masarykova univerzita, 2011, s. 35-43. ISBN: 978-80-210-5612-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Private law in the Czech Middle Ages. The reception of Roman law in the Czech Lands in the Middle Ages
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Mgr. Petr Dostalík Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola shrnuje problematiku recepce římského práva, respektive romanizace práva, v průběhu českého středověku ve vazbě na soukromé právo.
Abstrakt EN: This chapter summarizes the issue of reception of Roman law, or romanization of Law, in the Czech Middle Ages in relation to private law.
Klíčová slova

Zpět

Patička