Přejít k obsahu


Ventilační a tepelná analýza trakčního asynchronního motoru

Citace:
PECHÁNEK, R. Ventilační a tepelná analýza trakčního asynchronního motoru. Plzeň : neuveden, 2011, 123 s. ISBN: neuvedeno
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ventilation and thermal analysis of traction induction machine
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: neuveden
Autoři: Doc. Ing. Josef Červený CSc. , Ing. Roman Pechánek
Abstrakt CZ: Práce se zabývá problematikou chlazení asynchronního trakčního motoru. Shrnuje současné poznatky z oboru chlazení elektrických strojů. Dále je uvedena nezbytná teorie z oborů hydromechaniky (aeromechaniky) a termomechaniky. Teoretická část se zabývá jak podklady k modelování oteplení pomocí náhradních ventilačně-tepelných sítí, tak v současné době stále častěji používanými numerickými metodami. Součástí práce je kompletní ventilační a tepelná analýza konkrétního asynchronního trakčního motoru. Součástí práce je i analýza vlivu změn konstrukčního uspořádání motoru na výsledné oteplení.
Abstrakt EN: This thesis deals with cooling of traction induction motor. The thesis summarizes current knowledge in the field of cooling of electric machines. The thesis presents necessary theory from the fields of hydromechanics and thermodynamics. The theoretical part deals with bases of modeling temperature rise by using alternative ventilation-thermal networks, and now increasingly used by numerical methods. Part of the work is complete ventilation and thermal analysis of a particular induction traction motor. The work and analysis of the impact of changes in the design of the machine on the temperature rise results.
Klíčová slova

Zpět

Patička