Přejít k obsahu


Role případových studií v profesní přípravě učitelů

Citace:
MACH, P. Role případových studií v profesní přípravě učitelů. Journal of Technology and Information Education, 2011, roč. 3, č. 1, s. 210-217. ISSN: 1803-537X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Role of case studies in teacher’s training
Rok vydání: 2011
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc. ,
Abstrakt CZ: Současný vzdělávací systém klade vysoké nároky na učitele škol všech stupňů. Osobnostní rozvoj je na okraji vzdělávání učitelů, především rozvoj tvůrčích schopností a dovedností pro řešení koncepčních záležitostí a dynamických změn ve vzdělávacím procesu. Jedním ze způsobů zlepšení osobnosti a profesionálního rozvoje je používání metody případové studie. Případová studie je v podstatě komplexní a kreativní řešení zadané didaktické situace v simulovaném didaktickém prostředí. Je založena na interaktivním a situačním učení a rozhodování. Případová studie nerozvíjí jen odborné a didaktické kompetence budoucích učitelů. Její neméně důležitou úlohou je i rozvoj autoevaluačních a sebereflexních procesů studentů. Metoda případových studií didaktických situací je moderní postup, jak lze velmi efektivně rozvíjet profesní schopnosti budoucích učitelů.
Abstrakt EN: Present educational system imposes high requirements on teachers of all levels. Personality development is marginalized in teacher training, mainly the development of creative abilities and skills to solve conceptual matters and dynamic changes in the educational process. One of the ways of improvement the personality and professional development is to include the case study method. Case study method of didactic situations is a modern procedure of effective development of professional abilities in future teachers. The case study is basically a complex and creative solution of a given didactic situation in simulated didactic environment. It is based on interactive and situational learning and deciding. A case study does not develop only the subject and didactic competences of future teachers. The self-evaluation and self-reflection processes in students also play an important role.
Klíčová slova

Zpět

Patička