Přejít k obsahu


Výsledky studujících prvního ročníku vysoké školy v základních oblastech počítačové gramotnosti

Citace:
FILIPI, Z., PŘIBÁŇ, T. Výsledky studujících prvního ročníku vysoké školy v základních oblastech počítačové gramotnosti. Journal of Technology and Information Education, 2011, roč. 3, č. 1, s. 163-168. ISSN: 1803-537X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Students Results of First Year University in Basic Coumputer Literacy Strands
Rok vydání: 2011
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Mgr. Zbyněk Filipi , Mgr. Tomáš Přibáň
Abstrakt CZ: V úvodu příspěvku se autoři zaměřují na chápání pojmu počítačové gramotnosti a její testování v českém prostředí. Hlavní část příspěvku je věnována představení výzkumu, v němž byl porovnáván vliv zvolené vyučovací strategie a míry zlepšení výsledků využívání dovedností v úpravách textu a tabulek mezi studujícími, kteří si vybrali jako hlavní obor informatiku a všemi ostatními.
Abstrakt EN: At the beginning of the paper, the authors focus their interest on understanding the concept of computer literacy and its testing in the Czech environment. The main part of the paper is devoted to the presentation of research, which compared the effect of selected teaching strategies and measures to improve the results of the use of skills in editing text and tables between learners who have chosen a major field of computer science and all the others.
Klíčová slova

Zpět

Patička