Přejít k obsahu


Možnosti rozvíjení znalostního potenciálu firem

Citace:
JERMÁŘ, M. Možnosti rozvíjení znalostního potenciálu firem. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Nová ekonomika, nové přístupy?. Praha: VŠE Oeconomia, 2011. s. 1-8. ISBN: 978-80-245-1802-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Possibilities for knowledge potential development of firms
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: VŠE Oeconomia
Autoři: PhDr. Milan Jermář Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek informuje o empirickém šetření, jehož cílem bylo přispět k poznání potřeb v oblasti rozvoje znalostního potenciálu firem prostřednictvím postupů managementu lidských zdrojů (s důrazem na lidský kapitál, praxi managementu lidských zdrojů, kulturu firmy, vedení apod.). Mezi charakteristikami organizací, které byly hodnoceny jako přínosné pro rozvoj znalostního potenciálu firem, se objevovaly: silná a jasná strategie společnosti, jednání a dovednosti managementu, spolupráce ve skupinách a týmech, systém a praxe komunikace ve firmě. Na formování a rozvoji řady těchto i dalších důležitých charakteristik se může podílet management lidských zdrojů.
Abstrakt EN: Goal of this paper is to notify of the research which was focused on demands in the area of knowledge potential development of firms. Possibilities for development were explored in methods and practices of strategic human resource management. Characteristics of organizations which were seen as the most beneficial for knowledge potential development were: clear and strong strategy of the firm, behavior and compencies of management, cooperation in groups and teams, system and practice of communication. Methods and activities of human resource management could be used for development of many of these characteristics.
Klíčová slova

Zpět

Patička