Přejít k obsahu


Odolnost trakčního pohonu s asynchronním motorem a vektorovým řízením vůči buzeným kmitům

Citace:
MAJORSZKÝ, J., JANDA, M. Odolnost trakčního pohonu s asynchronním motorem a vektorovým řízením vůči buzeným kmitům. Plzeň : ZCU, 2011. 10 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Induction machine vector controlled traction drive resistance to excited oscillations
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZCU
Autoři: Ing. Jan Majorszký , Ing. Martin Janda Ph.D.
Abstrakt CZ: Zpráva se zabývá zjišťováním odolnosti trakčního pohonu s asynchronním motorem a vektorovým řízením vůči buzeným kmitům. Pro zjišťování stability byly použity „frekvenční charakteristiky“ trakčního pohonu. Frekvenční charakteristika je závislost zesílení vybuzených proudových kmitů na kmitočtu budících kmitů a stavu pohonu, např. statorové frekvenci. Nejprve byla sestavena simulace pro měření frekvenčních charakteristik s asynchronním motorem, pak byly frekvenční charakteristiky změřeny na laboratorním modelu trakčního pohonu. Výsledky jsou porovnány v závěru této zprávy.
Abstrakt EN: The report deals with the detection of induction machine vector controlled traction drive resistance to excited oscillations. For the determination of stability are used "frequency characteristics" of traction drive. Frequency characteristic is a the excited current oscillations amplification in dependence of the excitation frequency oscillations and stator frequency. At first, laboratory model simulation was created to measure frequency characteristics of an induction machine then the frequency characteristics were measured. The results are compared at the end of this report.
Klíčová slova

Zpět

Patička