Přejít k obsahu


How to assess expirience - the new trend in research technique, use in nonprofit sector of entertainment and educational industries

Citace:
ŠULDOVÁ, A., CIMLER, P. How to assess expirience - the new trend in research technique, use in nonprofit sector of entertainment and educational industries. E + M. Ekonomie a Management, 2011, roč. 14, č. 4, s. 115-123. ISSN: 1212-3609
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: How to assess expirience - the new trend in research technique, use in nonprofit sector of entertainment and educational industries
Rok vydání: 2011
Autoři: Bc. Alena Šuldová , Doc. Ing. Petr Cimler CSc.
Abstrakt CZ: Článek popisuje novou techniku behaviorální studie zaměřené na chování zákazníků neziskového sektoru zábavného a vzdělávacího průmyslu. Hlavním atributem této studie je schopnost identifikace a následné klasifikace prožitku zákazníků, kde jsou tyto prožitky úzce spojeny s chováním podmiňujícím učení.
Abstrakt EN: The paper presents a new tool for behavioral studies which are focused on customers’ behavior in nonprofit sector and entertainment and education industries. The main attribute of this study is the ability to identify and classify customers’ experiences. These experiences are closely connected with learning behavior.
Klíčová slova

Zpět

Patička